Altın Oran Nedir,Altın Oran Nerelerde Kullanılır


Allah kainatı kusursuz bir düzen içinde yaratmıştır. Uzayda, yeryüzünde, canlılarda, bitkilerde olağanüstü bir uyum, insanı hayrete düşüren ve hayranlık uyandıran harikalıklar vardır. Rabbimiz bu olağanüstülüğü Mülk Suresi'nde şu şekilde bildirilmektedir:
Altın oran nedir?

Allah kainatı kusursuz bir düzen içinde yaratmıştır. Uzayda, yeryüzünde, canlılarda, bitkilerde olağanüstü bir uyum, insanı hayrete düşüren ve hayranlık uyandıran harikalıklar vardır. Rabbimiz bu olağanüstülüğü Mülk Suresi'nde şu şekilde bildirilmektedir:

... Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

İnsanoğlu kainatı, doğayı, hayvanları, bitkileri ve insan vücudunu inceledikçe Allah'ın sonsuz sanatının örneklerini daha yakından fark eder ve bu yaratılış harikalıkları kişinin imanda derinleşmesine, Allah korkusunun ve Allah sevgisinin artmasına vesile olur.

Bir ayçiçeğinin yapraklarında, salyangozun kabuğunda, çam kozalağında ya da parmaklarımızın uzunluğunda bulunan matematiksel oran da bu olağanüstülüklerden bir tanesidir. Bilim adamlarının "Altın oran" ismini verdikleri bu hayranlık uyandıran uyumu şu şekilde tanımlamak mümkündür:

İtalya'nın Pisa Kenti'nden "Leonardo Pisano" veya lakabı olan "Fibonacci", Ortaçağ'ın en etkili matematikçisi olarak anılır. Fibonacci'nin bulduğu sayı dizisi, kendi adı olan Fibonacci sayıları olarak anılmaktadır. Bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.1

Fibonacci dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ... şeklinde ilerlemektedir.

Dizideki sayıları bir öncekine böldüğünüzde, birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı "altın oran" olarak adlandırılan 1,618'dir.

233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618
987 / 610 = 1,618
1597 / 987 = 1,618
2584 / 1597 = 1,618

Bu oran Allah'ın bir mucizesi olarak, doğadaki birçok varlıkta gözlenebilir. Hücrelerimizin içindeki DNA sarmalından, uzaydaki galaksilerin şekillerine kadar altın oranı bulmak mümkündür. Talak Suresi'nde "Rabbimiz'in herşey için bir ölçü kıldığı" bildirilmektedir. (Talak Suresi, 3) İşte Altın Oran da Allah'ın dış alemde bizler için var ettiği yaratılış delillerinden biridir.

1 Guy Murchie, The Seven Mysteries Of Life, First Mariner Boks, New York s. 58-59

Altın Oran Nerelerde Kullanılır

Altın Oran Nerelerde Kullanılır

1) Ayçiçeği: Ayçiçeği'nin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbrine oranı altın oranı verir.

2) Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.

3) İnsan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize altın oranı verecektir.

4) İnsan Vücudu: İnsan Vücudunda Altın Oran'ın nerelerde görüldüğüne bakalım:
a) Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır(Büyük(üst) bölüm ve küçük(alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölü- münün alt bölüme oranı altın oranı verceği gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.
b) Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka... Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.

5) Tavşan: İnsan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.

6) Mısır Piramitleri: İşte size Altın Oran'ın en eski örneklerinden biri... Şimdi ne alaka Altın Oran ve Milattan Önce yapılan Mısır Piramitleri? Alaka şu; Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı evet yine altın oranı veriyor.

7) Leonardo da Vinci: Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Şimdi bu ünlü ressamın çizmiş oolduğu tabloları inceleyelim.
a) Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.
b) Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.

8) Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

9) Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.

10) Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de kolleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.

11) Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır.

12) Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otu'nda da vardır.

13) Elektrik Devresi: Ya demek ki Altın Oran sadece Matematik ve kainatta değil, Fizik'te de kullanılıyormuş. Nasıl mı? Şöyle... Verilen n tane dirençten maximum verim elde etmek için bir paralel bağlama yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani Reş= yani altın oran olur.

14) Salyangoz: Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.

15) OTOMOTİV SANAYİ: İlk önce ben size bir soru yönelteyim. Estetik bakımından bir Murat 131 mi daha çok ilginizi çeker yoksa bir Mazda ya da Toyota mı? Tabi ki Mazda ya da Toyota demişsinizdir. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Ben size söyleyeyim. Şimdi Murat 131'e bakıyorsunuz, baktıkça içiniz kararıyor, yine bakıyorsunuz yine kararıyor. En sonunda ya kardeşim bu ne biçim araba diyorsunuz. Ama gidip bir Mazda ya da Toyota'ya bakıyorsunuz. Baktıkça içiniz rahatlıyor, yine bakıyorsunuz ferahlıyorsunuz. Çünkü o kadar güzel bir estetik var ki. İşte bu estetiği eğim sağlıyor. Mesela Murat 131'in önü, arkası, kapısı her yeri düz (Mübarek kibrit kutusu) Ama Mazda ya da Toyota'nın kapısında özellikle ön ve arka tamponunda bir eğim var. İşte bu eğimin eğrilik açısı araştırılmış ve bunun altın oran olduğu görülmüştür. Bundan dolayı Çin, Amerika, Japon Otomotiv Sanayi Dünya'da ilk üçü oluştururken; Türkiye maalesef ve maalesef 30-40-50. sıralarda yer almakta. İnşallah bir gün bunu biz de akıl ederiz...

16) MİMAR SİNAN: Mimar Sinan'ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri'nin minarelerinde bu oran görülmektedir.

Yorumlar

bu çok güzel olmuş proje

bu çok güzel olmuş proje ödevimden yüz aldım

yuhbfakirlikte bir devir bu

Abi Allahın için sen nasıl bi fakirlik içindesin. Demişki murat 131 e bakın içiniz kapanır ama toyotaya mazdaya bakın içiniz açılır hayır benim iyice içim kapanıyo örnek vericeksen git yaz bi F1 porche ( nasıl yazılıyodu bu ?)

matematik proje ödevi

ya bune yaaaaaa ben bundan zor alırım bide sunulacak of yaaaa

ben hayatımda böyle saçma

ben hayatımda böyle saçma bişey görmedim

Bnce Hiç Güzel Değil Din

Bnce Hiç Güzel Değil Din Hocasına mı Gotursem Matematiğemi

sen 10 u zor alırsın

sen 10 u zor alırsın

mat din öğretmenlerine

Dinmi matematikmi anlamadım arkadaşlar siz ne diyorsunuz

kullanıldığı yerler müthiş

kullanıldığı yerler müthiş ama çok uzun bizimde proje ödevi :(

Her iki tartışma tarafının da

Her iki tartışma tarafının da haklı olduğu konular var. Her şeyin kuran da yazdığını iddia etmek doğru değildir. Kuran'ın amacı tüm bilimsel bilgileri açıklamak değil rehberlik etmektir. Elbette bilimsel, tarihsel, insan bilimleri ile ilgili örnekler mucizeler şeklinde verilmiştir.
Ayrıca bütün bilimsel gelişmelerin batılı islam dünyası dışında gelişmesi kuran'ın ya da islamiyetin değil, müslümanların eksiğidir. Ve müslümanlar olarak biz araştırma yapmak yerine hazıra konup başkalarının bilgilerini kopyala yapıştır yaparak zaten kuran da vardı diyecek kadar hazırcı ve ucuza kaçıyoruz.
Hiç bir din bilime bu kadar önem vermezken biz müslümanlar bütün insanlardan daha geride sürekli birbirimize savaşıyoruz.
Yani hepimiz sadece konuşuyoruz arkadaşlar!

bilimsel bir yazıya dinsel

bilimsel bir yazıya dinsel bir metinle başlamışsınız. olabilir. ama merakım hadi her şey yazıyor kur'an'ı kerim'de. neden bütün bilimsel yenilikleri islam dışı bilim adamaları buluyor. tv de kıvırcık saçlı enteresan bir adam var. atom altı parçacıklar bulunmuş tüm dünya bilimadamları üzerinde çalışıyor. bu adam ne diyor tahmin ediyor. kur'an'da bu yazıyordu ben buldum. e o zaman ilan etseydin bozonları. bu bakış açısı saçma geliyor bana.

kainatta tek bilim kitabı vardır o da kuran ı kerim

ülkemizde malesef cumhuriyet devrinde yazımız değiştiriliyor.değiştilmekle kalmıyor nerede osmanlıca eser kitap var ise devlet eliyle toplatılıp bir kısmı mevlana müzesine bir kısmı da topkapı müzesine hapsediliyor.ve zamanın islama gönül vermiş gercek bilim adamları sairler sanatcılar (mehmet akif ersoy .sid nursi gibi) öyle zor durumlada yasamaya zorlanıyorlarki bazen hapsediyorlar bazen sürgün ..1990 larda osmanlı eserleri özgürliklerine kavusturulduğun da da malesef osmanlıca bilen kişi kalmıyor .koskoca türkiyede 5 kişi çıktı onlarda çat pat okuyanlardı.Malesef batı yok saydığı islam uygarlığını bizlere yedirdi.tarihimizi yahudiler yazdı.emin oktay denilen tarihçiler yalan yanlış tarih yazıp hepimize yutturdular...PEKİ KİTAB IMIZ KURAN I KERİME NE OLDU? DUVARA ASTIK VE ORADA UNUTTUK. şimdi diyoruz ki hemde kendi kendimize ilmi kurana dine nden bağlıyorsunuz.ilmin sahipleri hanslar corclardır.YAZIK BİZE YUH BİZE HEPİMİZ HALA UYUYORUZ ...HALA TELEVİZYONDAKİ SAÇMA KİŞİLERİN YAZDIĞI SİYONİZM KOKAN DİZİLERDE TARİMİZİ ÖĞRENİYORUZ.YAZIKLAR OLSUN BİZE ..ACABA BİZLERE TARİHTE NE DİYE İSİM TAKACAKLAR MERAK EDİYORUM......KENDİNİ İNKAR EDEN TOPLUM MU DİYECEKLER ..CEVAB BİLEN BERİ GELSİN

Kuranı kerimde elbette hersey anlatılmış

Kuranı kerimde elbette hersey anlatılmış ve insanogluna haber verilmiştir..fakat o muazzam kitabı anlamak haber verilenleri görmek için onu cok iyi bilmek arastırmak o ilme sahip olmak gerekir..İmamı azamlar imamı rabbani hz leri gibi büyük Allah dostları zamanın sizin tabirinizle bilim adamlarıdır..kuranı kerimi cok iyi analiz etmiş hükümler çıkarmıs haber vermişlerdir..kuranı anlamak için kendi aciz aklımızla mantık arayısına girersek anlamak yerine inkar edersiniz..

Neden islam dünyası degilde yabancı bilim adamları buluyor diye soruyorsunuz? osmanlı dan sonra bizim sözde bilim adamlarımız batı merakı batı hayatına öyle kaptırmış durumdalarki gözlerinin önündeki hazinenin farkında degil..kuranı inceleyip anlamaya calısan bilim adamları varmı yok ülkemizde..

Cern de yapılan bircok bilimsel arastırmanın kuranı kerimin ışıgı dogrultusunda yapıldıgından da bii habersiniz anlasılan..o yabancı bilimadamları aleni açıklamasalarda içlerinden islam şerefine nail olanların kuranı kerimi inceleyip ordan birşeyleri bulduklarını itiraf eden acıklamalarını bulabilirsiniz..

Şimdi diyeceksiniz ki madem kuranda haber verildigini görğyorlar da neden müslüman olmuyorlar neden iman etmiyorlar..iman sadece canabu hak ın hidayeti ile mümkün olabilir..yine bu sorunun cevabını kuranı kerimin başında yer alan bakara suresinde bulabilirsiniz..

Bakara süresinde gercekleri gördügü mucizelere tanık oldugu halde iman etmeyenler şöyle anlatılır..
"Kafirler öyle kimselerdir ki onlara göremezler,duyamazlar ve gerçegi konusamazlar zira onların kalpleri gözleri kulakları mühürlenmiştir..ne zaman ki mevla hidayet eder o küfür mührü kalkar ozaman gercek imanı bulabilirler..

ewet çok doğru allah

ewet çok doğru allah istemedikten sonra kimse hidayete gelemez

Kuranı kerimde elbette hersey

Kuranı kerimde elbette hersey anlatılmış ve insanogluna haber verilmiştir, cümlesinin üzerinde biraz durun bence. Herşey denince her şey girer bu cümlenin içine. Yeteri kadar Düşünmeden kuranla ilgili yorum yapmak ona fayda değil diğer uzak insanların gözünde zarar verir.

altın oran

güzel

çok güzel olmuşş elinize

çok güzel olmuşş elinize sağlık

bunu yazim dedim matematik

bunu yazim dedim matematik hocasına gösterdim bunu yazarsan 60 tan yukarı vermem dedi komikk

Dinle ne alakası var lan.Hem

Dinle ne alakası var lan.Hem sana Allah hiç uşenmeden bir yuz estetikliği vermiş guzel olun diye.Ama sen bunları sadece din dersi için geçerli sanıyorsun.Ya Allah'ın nimetlerini sadece din dersinde göreceğimizimi sanıyorsun.Her şeyde Allah hikmetleri vardır.Bu yorumunu yazmadan önce şu ömrunde sadece bir kereliğine beynini kullansaymışsın iyi olurmuş!

Bunu yazan din hocası falan

Bunu yazan din hocası falan mı ya bu ne la din dersine yazsam %100 tam puan alırdım keşke din hocası vermiş olsaydı :D

kötü

emeğe saygı fakat kötü

bendce siz ödev nedir

bendce siz ödev nedir bilmiyosunuz ben bir matematik öğretmeniyim biz çektik diye çektirmiyoruz sadece sizin biraz daha fazla iyi olun fazla fazl öğrenin diye herşeyi bilin diye uğraşıyoruz sizin gibi öğrencilerimin olmasını istmezdim

sayfayı ergenler işgal

sayfayı ergenler işgal etmiş...

Cern hakkında

Bütün Dünya, Milenyum problemleri,Binyıl problemleri,İzafiyet teorisi,Kuantum teorisi,Standart model ve Herşeyin teorisini çözecek kişiyi arıyor ben ise bunları çözdüğümü gösterecek birilerini arıyorum,yani kısacası onlar beni ben onları arıyorum..........

fena olmuş

fena olmuş

yeter yav ne bu hocalardan

yeter yav ne bu hocalardan çektigigmgiz neyi begendrcemi şaştım...

bende anlamadım matematik

bende anlamadım matematik hocasına gösterdim din ödevinimi gösteriyosu dedi dine göterdim o bana mat ödevini bana göteriyorsun dedi valaha anlamadım gitiiii

Sen önce yazmayı öğrensene be

Sen önce yazmayı öğrensene be salak :

yeter yav yoruldum öldüm

yeter yav yoruldum öldüm bittim hocaya neyi begendrecegimi şaşdım durdum off ne bu hocalardan çektiğimiz

Onlarda zamanında çekmiş ki

Onlarda zamanında çekmiş ki bize de çektiriyorlar hem emek olmadan yemek olmaz canım :D

Saçmalamasyon

hayyy senin altın oranını ben.... Lan ne iğrenç konu yha.bizim hoca gibi gıcık bi konu.Çokk saçmaaaaaaaa

performans ödevleri

nedir bizim bu performans ödevlerinden çektiğimiz?biz bu sene içerisinde sbs ye gireceğiz öğretmenler prformans ödevi veriyorlar.bu nasıl bir anlayıştır?tamam performans ödevi vermek zorundalarsada bu kadar uzun ve zor ödev vermek zorunda değiller...öğretmenler keşke kendilerini bizim yerimize koysalar ve o şekilde düşünseler.

altın oranı

iyrenc hocam hiç beyenmedi 50 aldımm

..işte ne yaparsın

.. işte ne yaparsın

bence sen dil anlatımdanda bi

bence sen dil anlatımdanda bi 20 alırsın :) iyrenç değil o iğrenç :)

güzel sayılır

güzel sayılır

Altın oran

Kabe'nin kuzey ve Güney kutup noktalarına olan uzaklığının oranının 1,618 yani altın oran olduğunu biliyormuydunuz.?ne tesadüf değilmi ????

süpeerrrrrrrr ama çok uzun

süpeerrrrrrrr ama çok uzun

altın oran

bence herkes fibonaçıye saygı duymalıdır

yaa çok süpermişş

yaa çok süpermişş hacııı

yardımcı

çok değişik bişey valla gözlerim faltaşı gibi açık süper olmuş performans görevinden iyi bir not bekliyorum sayenizde..

samet

çok saolun sayenizde proje devini tamamlayacağım çok güzel olmuş

altın oran

:) ÇOK GUZEL OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK :)

sewlo

bence çok güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşş

beğeni

süpppper bişey bu

eh işte

ya bu hocalarda çok meraklılarsa kendileri bulsunlar be öff facede taklmk istiom ya ahhhh ohhh...

Geri zekalı seni zorlayan mı

Geri zekalı seni zorlayan mı var ? Yapmazsan 0 alan baban değil sen alacaksın yeter be şizofrenler ben daha 7.sınıf dayım sizin kadar isyan etmiyorum.

aynen haa hocalar kendileri

aynen haa hocalar kendileri yapsın biz neyiz burda öldüm valla...

:::::)))))

wallla doğru bu hocalar war ya çok meraklı gegiğin çok doğru walla ::DD

ewindar

o zaman daha matematiksel sen bul

altın oran

altın oran ıstemıstım ama bu degıl lutfen en kısa surede duzeltsın

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar