Osmanlılarda Toplu Taşıma Kuralları

Osmanlılarda Toplu Taşıma Kuralları

6 Aralık 1909 târihinde kabul edilen Dersaadet Otobüs ve Omnibüs Osmanlı
Anonim Şirketi Şartnâmesi şu maddelerden ibâretti:

- Otomobil, otobüs, omnibüs ve emsâlinin resmi ve modeli taşıyacağı
yolcuların miktarı, belediyenin izniyle olacaktır.

- Arabaların miktarı belediye tarafından tâyin ve gazetelerle ilân edileceği
gibi, numaraları üstlerine yazılacaktır.

- Sırf kadınlar için ayrı olarak kâfi miktarda arabalar bulunacaktır.

- Sokaklarda beklemek yasak olup her yerde dâire mârifetiyle gösterilen
yerlerde bir müddet durabileceklerdir.

- Bilâ-mezuniyet arabaların ta'tili sebebiyle ahâlinin bîzâr edilmesine
meydan verilmeyecektir ve târifeden fazla ücret alınmayacaktır. Eşya
nakliyesi için ayrıca târife yapılacaktır.

- Geceleri yolculardan fazla ücret talep olunmayacaktır.

- Köprülerden geçmek için her arabadan köprü ücreti alınacaktır.

- Askerlerden yarı ücret alınacaktır. Belediye çavuşları vazife hâlinde
ücretsiz binecektir.

- Arabaların gerek temizleme ve gerek metanetine ve gerek trenlerin yolunda
hareket eylemelerine ve zayıf ve sakat atlar koşulmamasına dikkat olunacak.
Şehir içinde hareket edecek buharlı her nev'i arabaların sür'ati yarım
sür'atten fazla olmayacaktır.

- Makinistlerin ve arabacıların ehliyetleri olacağı gibi güzel ahlâklarına
dâir belediyenin tasdiki olmadıkça kabul edilmeyecektir.

- Talep olunan Ruhsatnâme'nin i'ta olunduğu günden itibâren beher araba için
senevî târifesi mûcibince 20 kişilik ve fazlası için 1000 kuruş ve 1'den
19'a kadar olanlardan 600 kuruş belediyeye i'ta kılınacağı gibi hâsılat-ı
gayr-ı safiyenin umumunda %5 her ay nihâyetinde bilhesap belediye
menfa'atine terk ve te'diye edilecektir. Arabalarda kontor bulunacaktır.

- Hususi olarak kiralanan arabalar dahi, diğerleri gibi rüsûm ve hisse-i
belediyeye tâbi olacaktır

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar