Fizik terimleri sözlüğü - A

A -
Aberasyon:Bir aynadaki ariza veya isinlarin lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamamasi, odaklanamamasi.

Acayip: Üçüncü kuark çesidi

Acayip parçacık: Acaiplik değeri sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullanılır. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkın acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur.

Açık yörünge: Cismin hareketi bir parabol veya hiperbol üzerindedir. Bu yörüngelere verilen isim.

Açısal hız: 1.Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açı. 2.Birimzamanda titreşim açısının değişme miktarı.

Açısal ivme: Birim zamandaki açısal hız değişimi.

Açısal momentum: Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafında dönen bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentumunun dönme noktasina olan uzaklığı ile çarpımıdır. Dönen cisim bir hacime sahipse eylemsizlik momenti ile dönme hızının çarpımıdır.

Açısal momentumun korunumu: Eğer bir sistemde etki eden bileşke trk sıfır ise, sistemin toplam açısal momentumunun büyüklüğü ve doğrultusu sabittir.

Ağırlık: Bir cisme bulunduğu noktada etki eden çekim kuvveti.

Ağırlık merkezi: Bir cismin üzerine etkiyen ağırlık kuvvetinin uygulama noktası.

Açısal ivme: Birim zamandaki açısal hız değişimi.

Akım: Gaz ve sıvı maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yöne akışı.

Akım şiddeti: Bir devrenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı.

Akım yoğunluğu: A kesit alanına sahip bir iletkenin birim yüzeyinden geçen akıma denir. J ile gösterilir.Akım yoğunluğu elektrik akımı ile orantılıdır.

Aktiflik: Bir çekirdegin zaman bagli olarak bozunmasi

Akümülatör: Doldurulabilen ve daha büyük şiddette doğru akım veren üreteç.

Alan: Uzay içeisinde belili bir yerin degerinin olmasi. Elektrik, yerçekim ve magnetik alanlarina bakiniz

Alaşım: Metallerin karisimi.

Alfa tanecikleri: İki proton ve iki nötrondan oluşan artı iki yüklü helyum çekirdekleri.

Allatrop: Bir elementin kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı olan değişik şekillerde olabilmesi.

Almaç: Elektrik enerjisini, mekanik, kimyasal ve ısı enerjisine dönüştüren devre elemanı.

Alternatif akım: Zamana bağlı olarak periyodik bir şekilde yön ve şiddeti değişen akım.

Ametal: Metal özelliği göstermeyen element.

Amper: Bir iletkenin herhangi bir kesitinden, 1 saniyede 1 kulonluk yük geçtiğindeki akım şiddeti.

Ampermetre: Bir devrenin herhangi bir kesitinden geçen akım şiddetini ölçen alet.

Ampul: Cam muhafaza içinde direnci büyük olan telden yapılmış, elektrik ener jisini ışık enerjisine az bir kısmını da ısı enerjisine dönüştüren alet.

Anahtar: Elektrik devresinde, elektrik akımını açıp kapamaya yarayan alet.

Ani hız: Hareketlinin herhangi bir anındaki hızı.

Ani ivme: Ortalama ivmenin ?t sifira yaklasirken limit degeridir.Ani ivme hizin zamana göre türevidir.

Anlık hız: (bkz.ani hız)

Anot: Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrot.

Antinode: Duran bir dalganin bir hali, dalga girisimlerinin maksimum yerdegistirmeyi yapmasi:genlik.

Anyon: Negatif yüklü iyon.

Archimides prensibi: Bir sivinin kaldirma kuvveti yer degistiren sivi miktari ile orantilidir

Arı madde: Tek cins tanecik (atom veya molekül) içeren ve belirli ayırt edici ö zellikleri olan madde.

Asit: Suda iyonlaştığında hidrojen iyonu veren madde.Başka bir maddeden – Elektron alan bileşik.Suda ki hidrojen iyonu konsantrasyonunun artmasına ne Den olan madde.

Astigmatizm: Bir aynadan yansiyan veya lensten geçen isik demetinin, ayna veya lensteki bir hatadan dolayi genislemesi.

Aşağıya düşey atış: Belirli bir h yüksekliğinden Vo ilk hızıyla atılan bir cismin, ağırlığının etkisiyle yaptığı sabit ivmeli düzgün hızlanan doğrusal hareket.

Atış hareketi: Yer çekimi kuvveti etkisi altında yapılan tüm hareketlere verilen genel ad.

Atom: Elementlerin bütün özelliklerini en küçük parçası.

Atom ağırlığı: Karbon 12 izotopunun kütlesiyle karşılaştırma yapılarak bulunan atomun kütlesine denir.

Atomal iyon: Artı ve eksi yüklü atomlara verilen ad.

Atom kütlesi: Bir atomun kütlesinin atomik kütle birimi cinsinden ifadesi.

Atom modeli: Atomun yapısı hakkında ileri sürülen düşünce.

Atom numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı.

Atom sayısı: Elementin kütlesinin atom gramına bölünmesi ile çıkan sayı.

Avagadro sayısı: Bir mol madde veya 6,02483.1023 adet tanecik (iyon,atom )

Ayrışma: Ağır bir çekirdeğin hafif iki veya daha fazla çekideğe ayrılması.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar