Fizik terimleri sözlüğü - B

Fizik terimleri sözlüğü-B

B-

Buhar: Basıncın tesiri ile bulunduğu sıcaklıkta sıvılaştırılabilen akışkan.

Buhar basıncı: Sıvı veya katı buharının neden olduğu basınç.

Bağ: Atomlar ve moleküller arasında ki çekme kuvvetlerinin tümü.

Bağ enerjisi: Bir bağı koparmak için gerekli olan enerji.

Bağıl hareket: 1.Bir cismin; herhangi bir referans sistemindeki bir gözlemciye göre olan hareketi.2.İki cismin birbirlerine göre hareketi.

Bağıl hız: 1.Bir cismin;herhangi bir referans sistemindeki bir gözlemciye göre sahip olduğu hız. 2.İki cismin birbirine göre hızı.

Bağıl yoğunluk: Bir madde yoğunluğunun +4 °C deki suyun yoğunluğuna oranı olarak tanimlanır.

Bağlanma enerjisi: Bağlı bir sistemin parçalarını birbirlerinden ayırarak sonsuza götürmek için sisteme aktarılması gereken minimum enerji.

Bağlı sistem: Bir sistemin toplam enerjisinin negatif olduğu durum.

Barometre: Atmosfer basıncını ölçen aygıt.

Baryon: Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katları şeklinde olan hadronlardır. Yaygın olarak bilinen hadronlar proton ve nötrondur.

Basınç: Birim yüzeye tesir eden kuvvet.

Basit makine: Günlük hayatta yapılan bir işin daha kolay yapılması için kullanılan düzenek.

Basit sarkaç: Bir ucu sabitlenmiş l uzunluğunda kütlesiz bir ipin diğer ucuna asılmış m. kütlesinden oluşan sistem
Batarya: İki yada daha fazla pili seri veya paralel bağlayarak oluşturulan elektrik üreteci.

Baskın kuvvet: Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları birarada tutan kuvvet.

Baz: Sulu çözeltisine hidroksil iyonu verebilen ya da hidrojen iyonu alabilen madde.

Belirsizlik ilkesi: Bir cismin, aynı doğrultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi eneji ve zamana da uygulanabilir.

Bernoulli prensibi: Bir sıvının akış hızı arttıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder.

Beta ışıması: Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptıi bir tip ışımadır

Beta parçacığı: Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron.

Bileşik: Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.

Bileşke kuvvet: İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etki.

Biort-Savart Kanunu: Manyetik alanın kaynağı hareketli elektrik yükleri ise akım taşıyan bir iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşmalıdır

Bozulma: Işığın renk spektrumuna ayrilmasi. Işığın frekansından veya dalgaboyundan dolayı hızının değişmesi.

Boyuna dalga: Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminin dalganın yayılma doğrultusu ile aynı doğrultuda olmasi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar