Fizik terimleri sözlüğü - T

T-

Tamamlayıcı yasalar: Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarak verilmesi. Elektron veya foton hem dalga hem de parçacık özelliği göstermesidir.

Tamamlayıcı renk: Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı.

Tam devre: Bir bataryanın bir ucundan diğer ucuna kadar akimin akmasının sağlanması.

Temas kuvvetleri: İki cisim arasındaki fiziksel temas (değmenin) sonucunda ortay çıkan kuvvetlerdir.

Temel kuvvetler:
1)Kütle çekim kuvveti: İki cismin kütlelerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleridir.
2)Elektromanyetik kuvvetler: Durgun veya hareketli iki yüklü parçacığın yüklerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları itme veya çekme kuvvetleridir.
3)Atomaltı parçacıklar arasında görülen, şiddetleri büyük çekirdek kuvvetleridir.
4)Zayıf nükleer kuvvetler:Belli radyoaktif bozunmalarda ortaya çıkan kuvvetlerdir.

Temel durum: Kuantum mekaniğinde bir sistemin sahip olabileceği minimum enerji değeri.

Tepe: Bir dalganın bozunmasında ortaya çıkan pik.

Teori: Görülmeyen bir şeyi mantık ve maddelerle açıklamak.

Termal Fizik: Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ki enerji alışverişini inceler.

Termal temas: İki cisim birbirleri üzerine makroskobik bir iş yapmadan enerji alışverişi yapıyorlarsa bu cisimler termal temastadır denir.

Termal denge: Termal temasta olan sıcaklıkları farklı iki cisim arasındaki isi alışverişi sıfır ise bu cisimler termal dengededir denir.

Termik santral: Katı, sıvı ya da gaz yakıt kullanarak elektrik üreten santral.

Termodinamik: Fiziğin, isi ve diğer enerjiler arasındaki ilişkisini inceleyen dalıdır.

Termodinamiğin birinci yasası: Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarılan ısı artı sistem üzerine yapılan iş ile artırılabilir.

Termodinamiğin ikinci yasası (Üç özdeş form vardır : (1) Çevresine isi yaymayan ve mekanik is ile çalışan bir isi makinesi yapılamaz. (2) Düşük sıcaklıktan daha yüksek sıcaklığa ısı transferi yaparak elde edilen soğutucular ancak mekanik iş kullanılarak yapılabilir. (3) Bir sistemin entropisi daima artma eğilimindedir

Termodinamiğin üçüncü yasası: Mutlak sıfıra deneysel olarak yaklaşılabilir fakat ulaşılamaz.

Termodinamiğin sıfırıncı yasası: A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi başlarına da termodinamik dengededir.

Termometre: Sıcaklık ölçümü için kullanılan alet.

Termostat: Sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan araç.

Titreşim: Denge konumu veya sekli etrafında hareket etme

Titreşim hareketi: Bir cismin üzerine etkiyen kuvvet cismi denge konumundan uzaklaştırırsa , cisim denge konumuna geri gelmek ister.Cismin denge konumu etrafında tekrarlı ileri geri hareketine titreşim hareketi denir.Periyodik hareket,harmonik hareket,salınım hareketi,titreşim hareketi bu 4 söyleyiş tamamen eşdeğerdir.

Transformatör: Sinüzodial olarak değişen herhangi bir AC gerilimi ,amaca uygun olarak yükseltmek veya düşürmek için kullanılan 4 uçlu pasif devre elemanlarına denir.Transformatöre kısaca trafoda denilmektedir.Trafoda enerji üretilmez.Sadece akim ve gerilim değiştirilir

Toplam iç yansıma: Kırılma indisi yüksek olan bir ortamdan kırılma indisi küçük ortama geçen dalganın kritik açının hemen altındaki açılarda yansımalar yapmasıdır.

Topraklama: Nesneleri elektrik yükü açısından nötralize/yüksüz hale getirmek için yapılan bağlantı
Türbin: Elektrik santrallerinde akarsu veya buhar gücüyle dönen ve jenaratörün dönmesini sağlayan araç.

Tork: Bir kuvvetin bir cismi bir eksen etrafında döndürme eğilimine denir.

Türdeş: Her tarafında aynı özelliği gösteren .

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar