Tersinim Teorisi Tanıtımı

Evrimleşen Tek Şey Bilimdir

Tersinim teorisi Türk düşünür ve yazarlarından Hüdai ÇAKMAK’ın ortaya attığı teoridir.

Varoluş insanoğlunun var edildiği ilk anlardan beri ilgisini çekmiş, konusunda pek çok fikirler, düşünceler ortaya atılmış, teoriler üretilmiştir.

Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir Yaratıcının eseridir ya da bir Yaratıcının eseri değildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır.

Bir teori gerçek olduğu kuvvetle inanılan bir varsayım üzerine kurulur, ayrıntılanır ve kanıtlanmaya çalışılır. Ulaşılan bilimsel sonuçlar genelde doğru olduğu kuvvetle inanılan varsayıma uygun olarak yorumlanır.

Temel varsayımın yanlış olabileceği hiç bir zaman düşünülmez.

Tek taraflı düşünce bilimin en büyük düşmanıdır. Bu da bilimin olması gereken tarafsızlığına gölge düşürdüğü gibi pek çok hata ve yanlışlara yol açar, yanlış ve hatalara sürükler, sonuçta teorileri bilim dışına iter.

Örneğin evrim teorisinin doğruluğu kuvvetle inanılan varsayımı milyonlarca tür ve cinste olan tüm canlıların rastlantılarla oluşmuş bir canlı hücresinin zamanla evrimleşmesi sonucu oluştuğudur.

Bir evrim teorisi taraftarı hiç bir zaman bu temel varsayımın yanlış olabileceğini düşünmez. Bilimsel bulguları bu temel varsayıma uygun yorumlanmaya çalışır. Bu yorumların temel kanun ve ilkelerle çelişip çelişmediğine pek dikkat etmez. Kimilerini görmezlikten, bilmezlikten gelir.

Tersinim teorisinin kurgulanma yöntemi bu uygulamanın tamamen tersidir.

Önce bilim sonuç sonra sonuç ilkesine dayanır. Bu nedenle bilimin ortaya koyduğu tüm kanun ve ilkelerle uyumludur, hiç biriyle çelişmez.

Tersinim teorisi herhangi bir teoriye karşıt ya da destek olmak amacıyla ortaya konulmuş değildir. Tamamen kendine özeldir.

Varoluşun belki de en büyük gerçeği üzerine kurulu olduğundan evrenseldir.

Tersinim teorisi maddenin sakımı, entropi, yapmanın zor bozmanın kolay ol-duğu ilkesi gibi tüm doğal kanun ve ilkeleri temel alır.

Karşıtı olan diğer teorilerin bilimsel yöntemlerle doğruluğu onaylanmış esasla-rını da temel almaktan çekinmediği gibi olmayana ergi metoduyla yanlışlıkları kanıtlanmış olanlardan da yararlanır.

Bu nedenle tersinim bilim dışına kaymadığı gibi konusundaki tüm teorilerin bilimle doğrulanmış temellerinin birleştiği bir sentez, bir odak durumundadır.

Tersinim teorisi özet olarak bilimsel araştırmaların sonuçları olan şu esasları temel alır.

1)-Evrenimizin bir sınırı vardır. Gitgide genişlemektedir ve barındırdığı madde miktarı belirlidir. Diğer ifade ile evrenimiz kapalı bir düzenli sistemler bütünlü-ğüdür. Çeşitli kanun ve ilkelerle kontrol edilen devinimler içindedir.

2)-Tersinim teorisine göre evrenimiz, evrenimize benzeyen ya da benzemeyen sonsuz sayıda varlıkların olduğu, ezelden gelip ebede giden saf enerjiden oluşmuş, Bir Büyük Bütünün içinde yüzmektedir.

Evren Büyük Bütün tarafından çepeçevre kuşatılmıştır.

Tersinim bu görüşüne kanıt olarak maddenin sakımı kanununu gösterir.

3)-Varoluşun değişmez kanun ve ilkelerle kurgulanmış kompleks bir bütün oluşu bir eser olduğunu gösterir.

Eserler ise bilgi, irade, güç, madde ve yeterli zaman beşlemesinin sonucudur. Bilgi ve güç sahibi bir varedici irade vardır ve eserlerinin dışındadır.

4)-Art arda gelen olaylar dizimi olarak tarif edilen zaman devinim ve değişim içinde olan evrenimize ve diğerlerine özeldir.

Zaman, ezelden gelip ebede uzandığından durağan, bu nedenle değişmez ve hareketsiz olan Büyük Bütün için söz konusu değildir.

5)-Değişim, varoluşun herhangi bir olgusundaki düzen sahibi sistemlerde bozunum (tersinim) şeklindedir.

6)-Tersinim teorisine göre Varoluş, tüm evreni kapsayan kompleks bir bütün-dür. Canlılık ve cansızlık olarak ayrılmaz.

7)-Varoluş (evrenimiz) canlılığın oluşum ve devamlılığı amaçlıdır. Her şey bu amaca uygun planlanmış ve var edilmiştir.

-Canlılar zaman içinde gelişim değil, tersinim gösterir. Canlılar tersinime engel olmak için savunma, korunma, bağışıklık gibi mükemmel sistemlere sahiptirler. Fakat tersinim her durumda az ya da çok etkisini gösterecektir.

9)-Her canlı türünün mükemmel ve eksiksiz yaratılmış bir arı ırkı vardır. Diğer tür ve çeşitler arı ırkların tersinimsel çeşitlenme sonuçlarıdır.

10)-Tersinime uğramış arı ırklardan kimi özelliklerini yitirmiş ya da zayıflatmış diğer ırklar oluşur. Canlı yaşam avantajlarını büyük ölçüde zayıflatmış yada yitmiş ise hayat sahnesinden silinir.

11)-Hiç bir canlı varlığını tersinime uğramamış olarak geleceğe aktaramaz.

Sorular ve irtibat: tersinim@gmail.com

kaynak:tersinim.net

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar